Doniawerstal

Gramps ID P0894

References

 1. Bakker, Antje Binkes [I1904]
 2. Bakker, Binke Sjoerds [I1895]
 3. Bakker, Cornelis [I1894]
 4. Bakker, Hotske Binkes [I1905]
 5. Bakker, Korneliske [I1906]
 6. Bakker, Sjoerd [I1903]
 7. Bakker, Sjoerd Binkes [I1850]
 8. Bakker, Wouter Sjoerds [I1899]
 9. Family of Bakker, Binke Sjoerds and Nop, Geertje Cornelus
  1. Bakker, Binke Sjoerds [I1895]
  2. Nop, Geertje Cornelus [I1896]
 10. Family of Bakker, Wouter Sjoerds and Schaap, Antje Wouters
  1. Bakker, Wouter Sjoerds [I1899]
  2. Schaap, Antje Wouters [I1900]
 11. Family of Jansma, Alle and Meyer, Aurelia
  1. Jansma, Alle [I1867]
  2. Meyer, Aurelia [I1866]
 12. Family of Leistra, Louwrens Libbes and van Slageren, Akke Baukes
  1. Leistra, Louwrens Libbes [I2364]
  2. van Slageren, Akke Baukes [I2392]
 13. Family of Meyer, Oege Rintjes and de Boer, Trijntje Douwes
  1. Meyer, Oege Rintjes [I1852]
  2. de Boer, Trijntje Douwes [I1862]
 14. Jansma, Alle [I1867]
 15. Leistra, Louwrens Libbes [I2364]
 16. Meyer, Aurelia [I1866]
 17. Meyer, Binke Rintjes [I1854]
 18. Meyer, Hotze Rintjes [I1845]
 19. Meyer, Oege Rintjes [I1852]
 20. Meyer, Sjoerd [I1853]
 21. Nop, Geertje Cornelus [I1896]
 22. Schaap, Antje Wouters [I1900]
 23. Zwerver, Jacob Melles [I2138]
 24. de Boer, Trijntje Douwes [I1862]
 25. van Slageren, Akke Baukes [I2392]