Siegerswoude, Opsterland

Gramps ID P0276

References

  1. Boersma, Trijntje Wytzes [I3234]
  2. Duursma, Sjoukjen [I10538]
  3. Kroes, Bonne [I3239]
  4. Kroes, Douwe [I3247]
  5. van der Heide, Heine Hendriks [I17949]