Eichberg

Gramps ID P1214

References

  1. Family of Schirmann, Mathias and Kirchmeier, Maria
    1. Kirchmeier, Maria [I0549]
    2. Schirmann, Mathias [I0550]
  2. Kirchmeier, Maria [I0549]
  3. Schirmann, Mathias [I0550]