Hemelumer Oldeferd

Gramps ID P0926

References

 1. Bakker, Hantje Sjoerds [I1890]
 2. Booy, Gerrit Huites [I2237]
 3. Booy, Jeltje [I2245]
 4. Booy, Minze [I2243]
 5. Family of Booy, Gerrit Huites and Zwerver, Berber Minzes
  1. Booy, Gerrit Huites [I2237]
  2. Zwerver, Berber Minzes [I2233]
 6. Family of Steiginga, Haye Johannes and Helmus, Antje
  1. Helmus, Antje [I0014]
  2. Steiginga, Haye Johannes [I0024]
 7. Family of Visser, Ocke Wybes and Bakker, Hantje Sjoerds
  1. Bakker, Hantje Sjoerds [I1890]
  2. Visser, Ocke Wybes [I1891]
 8. Helmus, Antje [I0014]
 9. Steiginga, Haye Johannes [I0024]
 10. Visser, Ocke Wybes [I1891]
 11. Zwerver, Berber Minzes [I2233]