Idaarderadeel

Gramps ID P0014

References

 1. Damstra, Klaas [I15421]
 2. Family of Leistra, Hidzer Libbes and van den Berg, Sibbeltje Jans
  1. Leistra, Hidzer Libbes [I2366]
  2. van den Berg, Sibbeltje Jans [I2367]
 3. Family of Postma, Klaas Ruurds and Zwerver, Berber Geeles
  1. Postma, Klaas Ruurds [I2267]
  2. Zwerver, Berber Geeles [I2266]
 4. Family of Zwerver, Geele Melles and Venema, Popkjen Martens
  1. Venema, Popkjen Martens [I2259]
  2. Zwerver, Geele Melles [I2218]
 5. Family of de Jong, Sint Pieters and Langeraap, Leentje Sjoerds
  1. Langeraap, Leentje Sjoerds [I2514]
  2. de Jong, Sint Pieters [I2515]
 6. Family of van Es, Douwe and Wytsma, Dieuwke
  1. Wytsma, Dieuwke [I2441]
  2. van Es, Douwe [I2413]
 7. Family of van Es, Jentje Freerk and Hellinga, Rinske Sytzes
  1. Hellinga, Rinske Sytzes [I2432]
  2. van Es, Jentje Freerk [I2412]
 8. Family of van der Lei, Alle and Numan, Lokkresia
  1. Numan, Lokkresia [I3206]
  2. van der Lei, Alle [I3190]
 9. Family of van der Ploeg, Pieter Sipke and van der Meer, Reintje Folkerts
  1. van der Meer, Reintje Folkerts [I15449]
  2. van der Ploeg, Pieter Sipke [I15447]
 10. Hellinga, Rinske Sytzes [I2432]
 11. Langeraap, Leentje Sjoerds [I2514]
 12. Leistra, Hidzer Libbes [I2366]
 13. Meestra, Martje [I10791]
 14. Numan, Lokkresia [I3206]
 15. Postma, Gaele [I2271]
 16. Postma, Klaas Ruurds [I2267]
 17. Venema, Popkjen Martens [I2259]
 18. Wytsma, Dieuwke [I2441]
 19. Zwaagman, Christiaan Hermanus [I15591]
 20. Zwerver, Berber Geeles [I2266]
 21. Zwerver, Geele Melles [I2218]
 22. de Jong, Sint Pieters [I2515]
 23. van Es, Douwe [I2413]
 24. van Es, Jentje Freerk [I2412]
 25. van den Berg, Sibbeltje Jans [I2367]
 26. van der Lei, Alle [I3190]
 27. van der Meer, Reintje Folkerts [I15449]
 28. van der Ploeg, Folkert [I15526]
 29. van der Ploeg, Froukje [I15527]
 30. van der Ploeg, Froukje Johanna [I15456]
 31. van der Ploeg, Grietje [I15524]
 32. van der Ploeg, Hidde Wibius [I15457]
 33. van der Ploeg, Jelle [I15448]
 34. van der Ploeg, Johanna Ruurdtje [I15458]
 35. van der Ploeg, Johannes AEschinus [I15445]
 36. van der Ploeg, Petronella Froukje [I15455]
 37. van der Ploeg, Pieter Sipke [I15447]
 38. van der Ploeg, Tjalk Johannes [I15459]
 39. van der Ploeg, Tjalke [I15525]
 40. van der Ploeg, Tjerk [I15446]
 41. van der Schaaf, Tiede [I16896]